Anemostaty wirowe kwadratowe typu: ANW-K, AMWKP, ANW-KK,ANW-KX, ANW-SQ, AWW-K, AWW-KP, AWW-KK, AWW-KX, AWW-SQ, oraz w wersji okrągłej: ANW-Q i AWW-Q

Czytaj więcej...

Certyfikat

Czytaj więcej...

Dysze nawiewne DN w wersji DN-1; DN-2

Czytaj więcej...

Elementy nawiewne: Nawiewniki wyporowe: NWN, ONW, PNWD, PNWM, PNS, WNWS, Nawiewniki szczelinowe: NS/DZ, NS/RD, NS/RDM, NS/SD, Kratka dalekiego zasięgu: KDZ, KDZ-P, KDZ-R, KDZ-R-P, Nawiewniki sufitowe: NSP/DZ, -Q, NSP/DZ-RQ, NSP/DZ-R

Czytaj więcej...

Elementy nawiewne: Nawiewnki do pomieszczeń czystych z NFA/OG, NFA/OB, NFA/BO, NFA/PB Nawiewniki NSO/R, NSO/R-P, OAN, SKNW-K, SKNW-O,SKNW-R, NSRN, KPKN, KPKW, PSKN; Nawiewniki wirowe NNW, NV

Czytaj więcej...

Elementy stystemu wentylacynegi: -slementy nawiewne NK/DZ -nawiewne ścienne: NSC/DZ, nawiewniki ścienn NSC/DZ, NSCP/DZ, NSCO/RDM -nawiewniki wyporowe: NWNP-1, NWMP-2, PONW

Czytaj więcej...

Elementy sysemu wentylacyjnego: kratki: KW, KWP, KW-PP, KW-2, KW-PP-2, KS, KSP, KS-SP, KS-2 KS-P-2, KWBP; Anemostaty: AN, AN-P. AN-PP, AW, AW-P, AW-PP, ASP, ASP-P, ASP-PP

Czytaj więcej...

Elementy systemów wentylacyjnych / klimatyzacyjnych: kratki typu: KWBP i KWW, nawiewnik wyporowy półokrągy PONW nawiewnik źródłowy NZ nawiewnik typu NFA/OG. NFA/OB, NFA/BO, NFA/PB zawierające filtr absolutny

Czytaj więcej...

Elementy systemu wentylacyjnego:
-nawiewniki sufitowe: KPNS, NSO, NSO/P(CP), NZG, OAN, PSKN
-nawiewniki źródłowe: NZ
-kratki wentylacyjne: KS, KSP, KWBP, KWW

Czytaj więcej...

Elementy systemu wentylacyjnego: Nawiewniki kanałowe: NK/DZ, NK/RD, NK/RDM, NK/SDs Nawiewniki szczelinowe: NS/DZ, NS/RD, NS/RDM, NS/SD

Czytaj więcej...

Elementy systemu wentylacyjnego: nawiewniki wyporowe: NZ/P, NZ/O, , NZ/N szczelinowe PNS, wirowe NWQ-1, NWQ-2, podłogowe NP, Nawiewniki: SKNW, SKNW-R, NSRN, KPNS, KPNS/CP1, KPNS/CP2, KPKN, KPKN/CP1, KPKW, AWW-O, AWW-K, AWW-KP, AWW-KK, AWW-KX, AWW-SQ

Czytaj więcej...

Elementy systemu wentylacyjnego: wyporowe NWMP-1, NWMP-2, ONW, PNWP, PNWM, PNWS, PONW, WNWS Nawieniki sufitowe ON/RD, ONRDM, ON/RD-P, ON/RDM-P, ONS/RD. ONS/RDM, ANW-O, ANW-KP, ANW-KK, ANW-KX, AWW-SQ

Czytaj więcej...

Kratki. Anemostaty.

Czytaj więcej...

Nawiewniki:
- sufitowe: NSO, NSO - cp, PSKN, KPNS, OAN, NZG
- podłogowe: PNW
- źródłowe: NZ

Czytaj więcej...

Kratki na rurę "spiro" z przepustnicą i bez: KS, KS - P

Czytaj więcej...

Anemostaty nawiewne wirowe z ruchomymi lamelkami. Nawiewniki z ruchomymi dyszami. Nawiewniki szczelinowe nastawne.

Czytaj więcej...

Dysze dalekiego zasięgu "DDZ - D". Dysze nawiewne DN. Nawiewnik wirowy NW.

Czytaj więcej...

Kratki wentylacyjne: KW, KWP, KW-PP, KW-2, KW-P-2, KWP-PP-2, KPP, KPP-PP, KPR, KPR-PP, KR Anemostaty: AN, AN-P, AN-PP, AW, AW-P, AW-PP, ASP, ASP-P, ASP-PP Dysze dalekiego zasięgu: DDZ/K Nawiewniki do pomieszczeń czystych: NFA/OG, NFA/OB, NFA/BO, NFA/PB, KFA, SNFA

Czytaj więcej...

Nawiewniki do instalacji wentylacyjnych: perforowane: KPNS/CP1, KPNS/CP2; dalekiego zasięgu: NZGK; NDZ sufitowe: "Mini": ANW-M, AWW--M,KW/RDM-M, KW/DZ-M; typu: ANW-KP, AWW-KP, ANW-KK, ANW-KX, AWW-KX, ANW-SQ, AWW-SQ kanałowy NK/SDs

Czytaj więcej...

Nawiewniki sufitowe NSRN

Czytaj więcej...

Nawiewniki sufitowe z rummi dyszami w wersji prostoątnej: KW/RD-K, KW/RDM-K, i w werji okrągłej: KW/RD-O, KW/RDM-O, ON/RD, ON/RDM, ONS/RD, ONS/RDM/ Nawiewniki ścienne z ruchomymi dyszami: NSCP/RDM, NSC/RD, NSC/RDM

Czytaj więcej...

Nawiewniki szczelinowe typu: NSZ

Czytaj więcej...

Nawiewniki szczelinowe z ruchomymi dyszami NS/RD, ND/RDM
Nawiewniki kanałowe z ruchomymi dyszami: NK/RD. NK/RDM

Czytaj więcej...

Nawiewniki szczelinowe: - PNS: modele 1,2,3,4,5 i 6 -cio rzędowe, -NSZ/N, NSZ/W, modele 1,2,3 i 4 rzędowe

Czytaj więcej...

Nawiewniki wirowe NWQ-1, NWQ-2, NWZG, NWRS oraz nawiewniki podłogowo/schodowe NP i zespół nawiewno-wywiewny ZNW

Czytaj więcej...

Nawiewniki wirowe prostokątne typu: NW-K, NW-K-P Nawiewniki wirowe okrągłe typu: NW-O

Czytaj więcej...

Nawiewniki z filtrami absolutnymi: skośny - SNFA i kanałowy - KFA

Czytaj więcej...

Pobierz dokumenty RODO:

Klauzula informacyjna RORO

Skrzynki rozprężne do anemostatów nawiewników, wywiewników i kratek typu: SR/, SR/-PZ, SR/-PW bez izolacji oraz z izolacją: SR/-I, SR/PZ-I, SR/-PW-I Anemostaty wirowe NV-M, NN (wersje NV-K; MV-O; NVK-R), NW (wersje NWK; NW-O, NWK-R)

Czytaj więcej...

Skrzynki rozprężne do anemostatów nawiewników, wywiewników i kratek typy: SR/, SR/-PZ, SW/-PW bez izolacji oraz z izolacją: -Anemostat wirowe NV-M

Czytaj więcej...

Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.